Genç Nesillerin Zamanı Verimli Değerlendirmesi Projesi

ANDER - Ankara Eğitim Gönüllüleri Derneği üyeleri tarafından hayata Genç Nesillerin Zamanı Verimli Değerlendirmesi projesi Erasmus+ programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen bir Gençlik değişimleri projesidir. Proje konusu itibari ile oldukça farklı bir temayı ele almış ''zaman yönetimi'' kavramının ulusal ve uluslararası boyutu ile kapsamı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projemizde Türkiye, Polonya, Portekiz, Romanya, Litvanya ve İtalya ülkelerinden toplam 39 katılımcı yer almış, ele alınan temel konunun yanı sıra nesiller arası iletişim, uluslararası diyalog, kültürlerarası öğrenme, deneyim ve yetkinliklerin paylaşımı, Avrupa ile işbirliği ağının kuvvetlendirilmesi üzerine eğitim sunumları, seminerler, simülasyon, workshop ve canlandırıcılar gibi pek çok yaygın eğitim metotlarına yer verilerek projenin güçlü ve hedeflenen bir başarı ile sonlandırılması sağlanmıştır. Projenin hedeflenen kitleye ulaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından yerel ziyaretler ve basın çalışmaları yapılmış özellikle proje sürecine davet edilen TRT ekibi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yenimahalle Gençlik Merkezi faaliyetleriyle sürece destek verilmiştir. Proje ulusal ve uluslararası alanda 50 farklı basın organında yer almıştır. Projemizin eş faydalanıcıları olan ortaklarımız programımızdan elde ettikleri deneyim ve tecrübeler ile projemize ek takip projeleri oluşturmuş ve ele alınan konu üzerinde farkındalığa katkı sağlamışlardır. Proje katılımcılarına uluslararası geçerliliği olan Youthpass sertifikaları dağıtılmıştır.

Projeye ilişkin bazı fotoğraflar; 

                              

                              

                                  

          

 

ANDER - ANKARA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ  -  GENÇ NESİLLERİN ZAMANI VERİMLİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ ANKARAPage Category: Projeler
 
Paylaş
 
“Get Involved in ESC..
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 16-21 Aralık 2020 tarihinde Antalyada düzenlenen “Get Involved in ESC - Interregional P..
Read more >
It's all Greek to Gr..
Derneğimizin de katılımı ile Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında uygulanan "It's all Greek to me" projesi, ..
Read more >
Gönüllülük Çalıştayı..
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından d..
Read more >