Faaliyet alanları

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1.Genç bireylerin ulusal ve uluslararası alanda gençlik çalışmalarına yönelik (kişisel gelişim aktiviteleri, boş zaman etkinlikleri, sosyal ve kültürel öğrenme) vb. çalışmaların geliştirilmesine yönelik fikir beyan etmesini ve kendilerinin geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemek,

2. Genç bireylerin gençlik  sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslar arası alanda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler oluşturmak,

3. Ulusal ve Uluslararası alanda sosyal sorumluluk projeleri üretmek, bu kapsamda ( Bölgesel Kalkınma Ajansı, Sodes, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajans'ı ve diğer destekleyici fonlardan ) proje destek hibesi almak, işbirliği yapmak,

4. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 

5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

6. Gençlerin farklı kültür ve yapıdaki toplumlarla birbirleriyle olan etkileşimini güçlenmesine katkı sağlayacak birliktelik ortamını kurmak üzere, yurt içi ve yurt dışı sosyal ve kültürel etkinlikler ve projeler düzenlemek,

7. Dezavantajlı genç bireylere (sokak çocukları, kimsesiz çocuklar, bağımlı gençler (alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklara sahip bireyler), ıslah edilen çocuklar, bedensel, zihinsel engeli çocuklar, taciz ve şiddet mağduru çocuklar, asosyal statüsünde bulunan insanlar, sosyal ve kültürel anlamda eksik kalmış bireylere) yönelik ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak, topluma kazandırılması yönünde her türlü çalışmayı yapmak ve gençlerle beraber bu projeleri yürütmek,

8. Yürütülen projelerde görev alacak gönüllüleri bir araya toplamak ve çalışmalar kapsamında organize etmek,

9. Eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor merkezlerine doğal, tabiat zenginliği ve ya kültürel zenginliği olan tarihi yerlere gezi ve ziyaretler düzenlemek, organizasyon yapmak, bu yerleri tanıtıcı faaliyetler yapmak ve güzel sanatlar, geleneksel sanatlar, el sanatları ve müzik alanlarında kültür ve sanatımızın tanıtımını yaygınlaştırmak için kurslar ve toplantılar düzenlemek sanat merkezleri, sergi salonları, ticari işletme kurmak kaydıyla satın almak, satmak, tesis etmek, açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

10. Bilim, Kültür,Sosyal alanlarda ülkemize ve halkımıza maddi ve manevi katkıda bulunmak ve faaliyetler yapmak, kamp tesisleri kurmak, muhtaçlara kültürel ve sosyal alanda her türlü yardımı sağlamak olup hizmet konuları aşağıda belirtilmiştir.

11. Kişilerin sanatsal faaliyetleri tanımalarını sağlayıp, bu kapsamda sanatsal aktiviteleri öğrenmek, öğretmek yaygınlaştırmak ve istihdamı destekleyici faaliyetler düzenlemek,

12. Ülkemizin talepte bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda bilimsel araştırma, geliştirme, danışmanlık yapmak, eğitim ve öğretim alanında yasalara uygun olarak gerekli gördüğü hizmetleri ve faaliyetleri yapmak,

13. Kütüphane kurmak, öğrencilere kitap temin etmek, fakir öğrencilere burs ve kredi temin etmek, öğrenciler için sportif tesis ve faaliyetler tahsis etmek, öğrencilerin milli ve mahalli örf ve adetlerimize göre yetişmesini sağlamak için konferanslar tertip etmek,

14. Amaca ulaşmak için mahalli ve uluslararası konferanslar, paneller, sempozyumlar, yarışmalar, gençlik kurultayları, şenlikler, anma günleri, çok amaçlı kapalı salon toplantıları, açık oturumlar, seminerler, sergiler, sohbetler, açık hava toplantıları, gösteri yürüyüşleri, imza ve söyleşi günleri, tiyatro organizeleri, kitap kritik toplantıları, istişare toplantıları, yemekli toplantılar, sünnet şölenleri, gençlik ve müzik şölenleri, konserler, spor turnuvaları, tarihi, turistik, gezi, tur, piknik ve ziyaret gibi organizasyonlar düzenlemek. Muhtaç olan öğrencileri bedelsiz olara barındırmak, doyurmak, giydirmek,

15. Kültürel ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak maksadıyla bağış toplantıları organize etmek, Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

16. Dernek çalışmalarını, projelerini, üyelerini tanıtmak amacı ile basılı yayın çıkartmak,

17. Derneğin çalışma konularında faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı resmi kurum ve kuruluşlarla ve aynı amaçlı tüzel kişiliklerle ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlıktan izin alarak ilişkiler kurmak, faaliyetler yapmak ve yapılan faaliyetlere katılmak. Page Category: ANDER
 
Paylaş
 
“Get Involved in ESC..
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 16-21 Aralık 2020 tarihinde Antalyada düzenlenen “Get Involved in ESC - Interregional P..
Read more >
It's all Greek to Gr..
Derneğimizin de katılımı ile Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında uygulanan "It's all Greek to me" projesi, ..
Read more >
Gönüllülük Çalıştayı..
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından d..
Read more >