Dernek hakkında

ANDER ( Ankara Eğitim Gönüllüleri Derneği ) 2014 yılında kurulmuş, eğitim, gençlik ve hayatboyu öğrenme kapsamında çalışmalar yapan aktif bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Dernek, genç bireyler başta olmak üzere tüm bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel konularda gelişimine katkı sağlamak amacı ile çalışmalar yürütmektedir. Kişilerarası ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın saygı ve dostluk ilişkilerini geliştirmek, kültürler ve nesiller arası diyalogu sağlamak/arttırmak, stk kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, sosyal sorunları ele alarak çözüme yönelik doneler üretmek/farkındalığın oluşturulmasını sağlamak, ülkemizin Avrupa Birliğine giriş sürecine katkı sağlayacak çalışmaları organize etmek, gençlerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılmasına ve uyum sağlamasına katkı sağlamak, diğer kültür ve yapıdaki toplumlarla etkileşimin güçlenmesine katkı sağlamak dolayısı ile bu tür faaliyetleri eğitim yolu ile desteklemek amacı ile çalışmalarını devam ettirmektedir. ulusal ve uluslararası alanda potansiyel veya dezavantajlı statüde bulunan bireylerin istihdam durumlarını, istek ve önerilerini, mevcut sorun ve yaklaşımlarını ele alarak modern eğitim metotları ile destekleyici sosyo-kültürel gelişim etkinlikleri, proje ve faaliyetleri inşa etmek, bu çalışmalardan elde edilen çıktıların hedef kitle üzerinde yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak temel hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. 

Derneğimiz sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan dezavantajları bulunan bireylere oldukça önem vermektedir. Bu açıdan pek çok dezavantatjlı bireyin eğitim çalışmalarımızdan faydalandırılması sağlanmış ve sağlanmaya devam etmektedir. Kendini geliştirmeye açık fakat herhangi bir sebep ile kısıtlılığı bulunan bireyler! bizler bilginin ve başarının paylaştıkça çoğaldığını savunan kişiler olarak sizlere Ankara Eğitim Gönüllüleri Derneğimizin faaliyetlerine katılmaya davet ediyoruz. 

ANDER ( Ankara Eğitim Gönüllüleri Derneği ) Page Category: ANDER
 
Paylaş
 
“Get Involved in ESC..
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 16-21 Aralık 2020 tarihinde Antalyada düzenlenen “Get Involved in ESC - Interregional P..
Read more >
It's all Greek to Gr..
Derneğimizin de katılımı ile Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı kapsamında uygulanan "It's all Greek to me" projesi, ..
Read more >
Gönüllülük Çalıştayı..
5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle TC İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından d..
Read more >